sesong·info

en uavhengig sesongkalender for norskprodusert frukt og grønt

Hvorfor sesong·info?

klasetomater

Norske klasetomater er som regel tilgjengelig i mars, april, mai, juni, juli, august, september og oktober

Se kilder
Kilde j f m a m j j a s o n d
Spiselig
Bama

Om klasetomater

Tomatplanten stammer fra Sør- og Mellom-Amerika, hvor den ble dyrket før europeerne kom.

[…]

Til Norge kom tomatplanten på 1900-tallet. Den dyrkes på friland i de varmeste strøk av landet, men størst betydning har dyrkingen under glass. Over 45 % av dyrkingsarealet finnes i Rogaland. Tomat dyrkes nå vesentlig som spesialkultur i varmhus med planting i februar–mars. Av norske tomater går praktisk talt alt til direkte konsum.